Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2014

trollki
4631 36e9 500
Reposted fromdezintegracja dezintegracja
trollki
2550 5420 500
Reposted fromacv acv

June 02 2014

trollki
3888 c897 500
Dwóch Hitlerów?
trollki
3873 c15b 500
Reposted byjkmthunderbirdzachlannyJaanis93czinokzaczarowanysyfafrocostamgownoslovacesarzdarkshamemastertrochesmutnoHypothermiaLordKaczypankamienFate46OsorkoniusmusztardapolaczettoRevvncmsrapetrainPstrykwhiteringenterthevoidszymanskrzkrzysio-yobng123kfiatielektronowySaper300lazyboy87jezderkusieto-nieistotneExfeletesapudziesztyhellocoldworldfallenangel69andrewmylesOhJohnnyrrandomCzarnyjaslefuSoulPLedhelliurbjalokim0Chlebek

August 20 2013

trollki
5918 5cb6
Reposted fromherrkalt herrkalt viaacv acv
trollki
0175 0373 500
Reposted fromacv acv
trollki
0375 18b0
Reposted fromNeutrum Neutrum viaacv acv

July 28 2013

trollki
9444 bc89 500
Przypadek?
Reposted byncms ncms
trollki
9412 d1e6 500
Pozdrowienia z konserwatyzm.pl. Autor nieznany.

Inspiracja: http://www.konserwatyzm.pl/artykul/10360/firma---ostatni-bastion-muzyki-spolecznej

July 24 2013

trollki
8794 b3d2 500
Austriacka Szkoła Gastronomii o/
trollki
8634 53d7 500
8601_a985
Dla kumatych: "Przygody Baltazara Gąbki" :)

July 22 2013

trollki
7744 f70a 500
Te óczucie kiedy chcą cię otruć chrupkami.
Reposted bykerio kerio

July 16 2013

trollki
8751 375d 500
Pomysł: Cokeman
Reposted bymorgenstern morgenstern
trollki
8742 5eed 500

July 14 2013

trollki
0727 5680 500
trollki
0690 7bd2 500
Reposted bypieceofinsanityZirconacvsucznikovtzatymkaebisTehawanka
trollki
trollki
2459 3d1d 500
Chata druida, kapłana Matki Polski. Gdzieś na warszawskiej Augustówce.
Reposted fromherrkalt herrkalt

July 13 2013

trollki
1161 ef6e 500
Reposted fromfungi fungi viarapetrain rapetrain
trollki
6661 ace0
Reposted fromdurgriim durgriim viarapetrain rapetrain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl